Gerlesborgsskolan

Från och med höstterminen 2019 börjar jag arbeta som en av huvudlärarna på Gerlesborgsskolan, Bohuslän. Jag känner

Frihetsinspektion i Kungsbacka

Måndagen den 24 juni genomförde Frihetsförmedlingens tillsynsenhet en frihetsinspektion i Kungsbacka. Våra inspektörer kontrollerade frihetsgraden i stadens

Robotbyråkrati

Frihetsförmedlingen bjuder nu in till Robotbyråkrati, en träff i Malmö kring byråkrati, konst och artificiell intelligens. Träffen

Grundkurs för frihetssökande

I samverkan med konstplattformen Skogen i Göteborg, arrangerar Frihetsförmedlingen en grundkurs för frihetssökande. Den kommer att innehålla

Gerlesborgsskolan

Från och med höstterminen 2019 börjar jag arbeta som en av huvudlärarna på Gerlesborgsskolan, Bohuslän. Jag känner mig

Frihetsinspektion i Kungsbacka

Måndagen den 24 juni genomförde Frihetsförmedlingens tillsynsenhet en frihetsinspektion i Kungsbacka. Våra inspektörer kontrollerade frihetsgraden i stadens centrala

Designing the Parallel Society

Frihetsförmedlingen leder den 6-7 juni en workshop i Minsk: “Designing the Parallel Society”. Denna workshop ingår i STATUS-projektet,

Senaste nytt om löneslaveriet

Utställningen Senaste nytt om löneslaveriet samlar konstnärer som på olika sätt valt att behandla arbetssamhället och dess problematik.

Robotbyråkrati

Frihetsförmedlingen bjuder nu in till Robotbyråkrati, en träff i Malmö kring byråkrati, konst och artificiell intelligens. Träffen går

Grundkurs för frihetssökande

I samverkan med konstplattformen Skogen i Göteborg, arrangerar Frihetsförmedlingen en grundkurs för frihetssökande. Den kommer att innehålla en