Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg. Vid inspektionstillfället kartlades

Artificiellt betyder konstgjort

Den 7 november deltar jag i KRO:s halvdagsseminarium i Stockholm, Artificiellt betyder konstgjort, med kortföreläsningen Artificiell intelligens

Furhat-besök

Jag är inbjuden att presentera Frihetsförmedlingen och diskutera byråkrati och AI-utveckling på det spännande startup-företaget Furhat Robotics,

Frihetskontor i Norrköping

Frihetsförmedlingen öppnar ett nytt tillfälligt frihetskontor lördagen den 28 september, på Verkstad konsthall. Under öppningsdagen, som sammanfaller

Gerlesborgsskolan

Från och med höstterminen 2019 börjar jag arbeta som en av huvudlärarna på Gerlesborgsskolan, Bohuslän. Jag känner

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och tar

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har Elisabeth

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg. Vid inspektionstillfället kartlades resenärernas

Artificiellt betyder konstgjort

Den 7 november deltar jag i KRO:s halvdagsseminarium i Stockholm, Artificiellt betyder konstgjort, med kortföreläsningen Artificiell intelligens och

Furhat-besök

Jag är inbjuden att presentera Frihetsförmedlingen och diskutera byråkrati och AI-utveckling på det spännande startup-företaget Furhat Robotics, torsdagen

Frihetskontor i Norrköping

Frihetsförmedlingen öppnar ett nytt tillfälligt frihetskontor lördagen den 28 september, på Verkstad konsthall. Under öppningsdagen, som sammanfaller med

Gerlesborgsskolan

Från och med höstterminen 2019 börjar jag arbeta som en av huvudlärarna på Gerlesborgsskolan, Bohuslän. Jag känner mig