PGH50761web

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg.

Vid inspektionstillfället kartlades resenärernas upplevda och faktiska handlings- och rörelsefrihet. Samtidigt kontrollerades den generella frihetsmiljön på utvalda spårvagnar, bussar, färjor och pendeltåg.

Foto: Andreas Torstensson

> Mer information om Frihetsförmedlingens inspektionsverksamhet
> Fler bilder (FB post)