Uncertainty2

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har Elisabeth Kovtiak skrivit en artikel om den deltagande gruppens tankar och idéer, samt om grundandet av “The Ministry of Uncertainty” i Belarus.

”The Ministry of Uncertainty (“Ovisshetsministeriet”) är en alternativ organisation som replikerar vissa tekniska egenskaper hos ministerier, såsom webbplats, officiell agenda och grafisk profil. Varför? I grund och botten är detta vad medborgarna brukar möta när de intresserar sig för ett ministeriums verksamhet. Ministeriernas egentliga aktiviteter i Belarus är dock till stor del ogenomträngliga, dolda bakom byråkrati.
Till skillnad från dessa ”verkliga” ministerier främjar The Ministry of Uncertainty offentliga samtal som inte syftar till att komma fram till en viss lösning. Denna alternativa institution är därigenom både en kritik av passiviteten i ett uppblåst byråkratiskt system och av offentliga myndigheters ovilja att ta ansvar. En annan funktion hos The Ministry of Uncertainty är att skapa en mötesplats för medborgarna där de kan diskutera den otrygghet och ångest som döljer sig bakom samhällets fasad av säkerhet.” (översättn. LN)

De som deltog i workshopen och har skapat “the Ministry of Uncertainty” är:
Alina Dzeravianka, Elisabeth Kovtiak, Christin Wahlström Eriksson och Sophia Sadovskaya. Workshopen leddes av John Huntington och mig själv som en del av STATUS-projektet.
Logo design: Valentine Duduk

Läs hela artikeln av Elisabeth Kovtiak:
> Designing the Parallel Society in Belarus: Adressing the dichotomy of stability and uncertainty