boden_eventcover

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och tar plats i Bodens stadskärna under två veckor.

“Utställningen uppmanar oss att fundera på vad arbete innebär idag och hur det relaterar till staden, samtiden och inte minst frihet. Vi blir varse hur de materiella förutsättningarna på en plats, tillsammans med kropparna som bebor den och arbetar i den, skapar både lokala och globala förbindelser över tid och rum. Liksom delarna i ett maskineri i ständig rörelse verkar allting hänga ihop.”

Medverkande: Fikret Atay, Kalle Brolin, Suzanne Ciani, Theresa Traore Dahlberg, Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng), Petra Hultman, Eyvind Johnson, Lennart Nilsson.

“Maskinerna är igång” pågår 18 februari – 6 mars 2022

> Digitalt konstnärssamtal med Frihetsförmedlingen
Utställningens producent Elias Kautsky och Havremagasinets chef Mariangela Méndez Prencke intervjuar Lars Noväng och John Huntington.