Nyheter:

Frihetsinspektion i Kungsbacka

Måndagen den 24 juni genomförde Frihetsförmedlingens tillsynsenhet en frihetsinspektion i Kungsbacka. Våra inspektörer kontrollerade frihetsgraden i stadens centrala delar, både utomhus på allmänna platser och i ett stort köpcentrum, där de granskade i vilken omfattning konsumtionstvång och andra marknadslösningar riskerar att inskränka friheten för Kungsbackas invånare. Foto: Otto Mogren

Läs mer
Tidigare:
Nyheter:

Frihetsinspektion i Kungsbacka

Måndagen den 24 juni genomförde Frihetsförmedlingens tillsynsenhet en frihetsinspektion i Kungsbacka. Våra inspektörer kontrollerade frihetsgraden i stadens centrala delar, både utomhus på allmänna platser och i ett stort köpcentrum, där de granskade i vilken omfattning konsumtionstvång och andra marknadslösningar riskerar att inskränka friheten för Kungsbackas invånare. Foto: Otto Mogren

Läs mer
Tidigare: