Dold konst-konversatorier

Konversatoriet medverkar i utställningsprojektet “Dold konst 2015”, producerat av Meteor, med två Konversatorier; ett om det dolda

Rätt att bruka staden

Som en del av Framtidsveckan Sofielund arrangerar Konversatoriet ett maraton-samtal den 4–9 maj, i den tillfälliga lokalen “Makroskopet”.

Think Space Malmö

Friendly har glädjen att bjuda in till den första Think Space-konferensen i Sverige på temat relationell och

Dold konst-konversatorier

Konversatoriet medverkar i utställningsprojektet “Dold konst 2015”, producerat av Meteor, med två Konversatorier; ett om det dolda och

Rätt att bruka staden

Som en del av Framtidsveckan Sofielund arrangerar Konversatoriet ett maraton-samtal den 4–9 maj, i den tillfälliga lokalen “Makroskopet”. Det

Think Space Malmö

Friendly har glädjen att bjuda in till den första Think Space-konferensen i Sverige på temat relationell och nätverksbaserad

Recitation av det Kyrilliska alfabetet

Som sitt första NetEvent presenterar Plan3 Vassil Simittchiev’s performance “Recitation of the Cyrillic Alphabet”, som hölls framför Nationalbiblioteket i