om:

Min konstnärliga praktik är konceptuell, kollaborativ och immersiv.

Jag arbetar främst i processbaserade långsiktiga projekt där jag undersöker hur tänkesätt och handlingsmönster kan omförhandlas.

På grund av sin mångtydiga karaktär förväxlas mina verk ibland med vardagen.