aiKRO2

Artificiellt betyder konstgjort

Den 7 november deltar jag i KRO:s halvdagsseminarium i Stockholm, Artificiellt betyder konstgjort, med kortföreläsningen Artificiell intelligens och byråkratiska praktiker.

> mer info