Ars Moriendi öppnar i Göteborg

Ars Moriendi är Sveriges första avskedbyrå, specialiserad på att hjälpa människor och organisationer frigöra sig från dysfunktionella kulturella artefakter

Tillsammans kan vi sluta

Som en del av kampanjen ”Tillsammans kan vi sluta!” håller Frihetsförvaltningen en workshop med samma titel i

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance,

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har

Ars Moriendi öppnar i Göteborg

Ars Moriendi är Sveriges första avskedbyrå, specialiserad på att hjälpa människor och organisationer frigöra sig från dysfunktionella kulturella artefakter i

Tillsammans kan vi sluta

Som en del av kampanjen ”Tillsammans kan vi sluta!” håller Frihetsförvaltningen en workshop med samma titel i Jönköping,

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance, som

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och tar

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har Elisabeth