Tillsammans kan vi sluta

Som en del av kampanjen ”Tillsammans kan vi sluta!” håller Frihetsförvaltningen en workshop med samma titel i

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance,

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg. Vid inspektionstillfället kartlades

Artificiellt betyder konstgjort

Den 7 november deltar jag i KRO:s halvdagsseminarium i Stockholm, Artificiellt betyder konstgjort, med kortföreläsningen Artificiell intelligens

Furhat-besök

Jag är inbjuden att presentera Frihetsförmedlingen och diskutera byråkrati och AI-utveckling på det spännande startup-företaget Furhat Robotics,

Tillsammans kan vi sluta

Som en del av kampanjen ”Tillsammans kan vi sluta!” håller Frihetsförvaltningen en workshop med samma titel i Jönköping,

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance, som

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och tar

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har Elisabeth

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg. Vid inspektionstillfället kartlades resenärernas

Artificiellt betyder konstgjort

Den 7 november deltar jag i KRO:s halvdagsseminarium i Stockholm, Artificiellt betyder konstgjort, med kortföreläsningen Artificiell intelligens och

Furhat-besök

Jag är inbjuden att presentera Frihetsförmedlingen och diskutera byråkrati och AI-utveckling på det spännande startup-företaget Furhat Robotics, torsdagen