Nyheter:

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg. Vid inspektionstillfället kartlades resenärernas upplevda och faktiska handlings- och rörelsefrihet.

Läs mer
Tidigare:
Nyheter:

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg. Vid inspektionstillfället kartlades resenärernas upplevda och faktiska handlings- och rörelsefrihet. Samtidigt kontrollerades den generella frihetsmiljön på utvalda spårvagnar, bussar, färjor och pendeltåg. Foto: Andreas Torstensson > Mer information om Frihetsförmedlingens inspektionsverksamhet > Fler bilder (FB

Läs mer
Tidigare: