cia1

Sveriges friaste byråkrat

Den 1 september tillträder Cecilia Jonasson en ettårig befattning som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen.

Tjänsten som Sveriges friaste byråkrat är unik i sitt slag. Ett avlönat jobb för att motverka lönearbetets inlåsningseffekter. En byråkrat som utforskar frihet. Under det år Jonasson innehar befattningen som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen kommer hon att systematiskt verka för en stärkt frihetsutveckling i hela landet.

> Läs mer på Frihetsförmedlingens hemsida