OCERG10-s

Samtidsbyråkraten

Välkommen till Frihetsförmedlingens minisymposium om byråkratiseringen av konsten och konsten i byråkratin.

Symposiet kommer att hållas på Skogen i Göteborg den 24 mars, kl 12:30 – 19:00

> mer info