nojesguiden

Sveriges största förmedlare av frihet

I dag presenteras Frihetsförmedlingen, dess historia, upphovspersoner, intentioner, målsättning och framtidsplaner i en artikel i Nöjesguiden.

> Till artikeln