Fluidoria-11

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance, som på olika sätt behandlade vattnets betydelse för liv på vår planet.


Lars Noväng, Envoyé för Fluidoria, presenterar the Liquid State | foto: Pia Ohlson

Jag var inbjuden i egenskap av Envoyé från the Liquid State of Fluidoria, för att både representera och presentera denna flytande stat. Jag hade också hedersuppdraget att inviga Fluidorias allra första konsulat i människans värld, samt glädjen att kunna bevilja formellt medflytandeskap till ett antal Fluidorianer som nu är redo att tala för de medflytande arter som saknar röst.


Etta Säfve & Jona Elfdahl, nyutnämnda konsuler, ansvariga för the Fluidorian Consulate på Gylleboverket

> The Liquid State of Fluidoria (website)
> Gylleboverket
> Event info