ArsM-Vaxjo-konsthall

Avskedsbyrån i Växjö Konsthall

Avskedsbyrån flyttar in på Växjö konsthall den 21 – 25 mars, som en del av Växjö kommuns Earth Week 2023.

Under en intensiv vecka erbjuder vi rum för eftertanke kring avskedets konst, avskedsplaneringar och sorgesamtal, samt ett offentligt sista farväl.

Kontemplarium

I konsthallen kan du gå in i vårt Kontemplarium för att i stillhet begrunda de avsked som just du känner är nödvändiga. Öppet tisdag-fredag klockan 12-18 och lördag klockan 12-16, i Norra rummet på Växjö konsthall.

Avskedsplanering


Under veckan erbjuder vi också handledd avskedsplanering för grupper och individer. Se detta event på Facebook för information om hur du får chans till ett potentiellt omvälvande möte eller besök redan nu.

Observera att för att kunna boka enskilt samtal måste ett avskedsbrev först skrivas.

På annan plats på avskedsbyråns hemsida kan du läsa mer om varför Avskedsbrev är ett bra sätt att inleda en avskedsplanering.

Avskedsceremoni

Onsdag 22 mar kl 18:00 arrangerar vi en värdigt sista farväl av Överkonsumtionen, i konsthallen. Denna offentliga ceremoni följs av en minnesstund, där vi tillsammans under avspända former hedrar minnet av det vi tagit avsked av och samtalar fritt om avskedets konst och möjligheter i vår tid.

Länk till Växjö konsthalls hemsida