Medan vi faller

April-december 2024 deltar jag i utställningen MEDAN VI FALLER, arrangerad av Virserums konsthall i samarbete med forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.

I konsthallen visar jag två installationer. Den första vilan delar titel med Avskedsbyråns kampanj 2024 och pekar på att vi människor, om vi vill förbli just människor, måste göra motstånd mot kraven på att vara ständigt produktiva både på jobbet, som kunder och på nätet. Vila är det perfekta sättet att ta timeout från konsumtionssamhället, helt enkelt.

I den andra installationen, Ars Moriendi självservicebyrå, kan besökarna lära sig mer om Avskedsbyrån, formulera och lämna in avskedsbrev, m.m.

I utställningen medverkar också konstnärerna Finn Ahlgren och Hillevi Cecilia Högström och under året planeras flera programpunkter där både konstnärerna och forskare från Mistra Sustainable Consumption kommer att medverka.

> Virserums konsthall

ClimateExistence 2023

Den 16-18 augusti medverkar jag i konferensen ClimateExistence 2023 på Sigtunastiftelsen. Som en del i programmet torsdag 16 augusti, kommer Avskedsbyrån Ars Moriendi att anordna ett värdigt sista farväl av Klimatmålen.

Mer info om konferensen finns på hemsidan climateexistence.se

Uppdatering:
Delar av konferensprogrammet den 17e livestreamades och finns nu publicerat på Youtube:
Dougald Hine “Making Good Ruins: The Work of Living at the End of a World”
Anita Goldman & Stephen Jenkinson in conversation on death, dying and the climate crisis.

Fler klipp från konferensen finns också att se här

 

Avskedsbyrån i Växjö Konsthall

Avskedsbyrån flyttar in på Växjö konsthall den 21 – 25 mars, som en del av Växjö kommuns Earth Week 2023.

Under en intensiv vecka erbjuder vi rum för eftertanke kring avskedets konst, avskedsplaneringar och sorgesamtal, samt ett offentligt sista farväl.

Kontemplarium

I konsthallen kan du gå in i vårt Kontemplarium för att i stillhet begrunda de avsked som just du känner är nödvändiga. Öppet tisdag-fredag klockan 12-18 och lördag klockan 12-16, i Norra rummet på Växjö konsthall.

Avskedsplanering


Under veckan erbjuder vi också handledd avskedsplanering för grupper och individer. Se detta event på Facebook för information om hur du får chans till ett potentiellt omvälvande möte eller besök redan nu.

Observera att för att kunna boka enskilt samtal måste ett avskedsbrev först skrivas.

På annan plats på avskedsbyråns hemsida kan du läsa mer om varför Avskedsbrev är ett bra sätt att inleda en avskedsplanering.

Avskedsceremoni

Onsdag 22 mar kl 18:00 arrangerar vi en värdigt sista farväl av Överkonsumtionen, i konsthallen. Denna offentliga ceremoni följs av en minnesstund, där vi tillsammans under avspända former hedrar minnet av det vi tagit avsked av och samtalar fritt om avskedets konst och möjligheter i vår tid.

Länk till Växjö konsthalls hemsida

Ett sista farväl av Tillväxten

Välkommen till ett högtidligt avsked av Tillväxten i Carl Johans kyrka i Majorna, Göteborg, kl 18:00 i närvaro av närstående, övriga sörjande och andra berörda. Avskedet är öppet för allmänheten och det går bra att närvara vid ceremonin utan föranmälan.

Efter avskedsceremonin hålls en minnesstund i Carl Johans församlingshem. Minnesstunden är också den öppen för alla intresserade, men kräver dock föranmälan i form av RSVP på Skogen.pm

Ett sista farväl av Tillväxten arrangeras av Ars Moriendi i samarbete med Svenska kyrkan och Skogen.

Mer info:
> skogen.pm
> arsmoriendi.se

Ars Moriendi öppnar i Göteborg

Ars Moriendi är Sveriges första avskedsbyrå, specialiserad på att hjälpa människor och organisationer frigöra sig från dysfunktionella kulturella artefakter i samhället, exempelvis trossystem, tänkesätt, system eller strukturer.

Den 21 november slår avskedsbyrån upp sina portar på Skogen i Göteborg för att under tre eftermiddagar välkomna alla som vill träffa en avskedsrådgivare för att planera en avskedsceremoni, eller få mer information om avskedsbyråns verksamhet och roll i samhället.

Måndag 21/11 och onsdag 23/11 mellan klockan 15 och 18 tar Ars Moriendi emot tidsbokade besök för 1-5 personer.

Tisdag 22/11 håller byrån öppet för drop in-besök mellan kl 15 och 19 och då är alla intresserade!

Mer info:
> skogen.pm
> avskedsbyran.se

Workshop i Boden med Slutförvaltningen

Frihetsförmedlingen gästar Havremagasinet i Boden och bjuder den 11 november in till workshopen “Tillsammans kan vi sluta!”, en handfast vägledning i konsten att sluta under ledning av förmedlingens nystartade enhet för slutförvaltning.

Vår tids krav att hela tiden starta nytt, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxt och hastighet håller på att skapa en klimatkollaps. Samtidigt hindrar det samhället från att utvecklas i riktning mot större omsorg, empati och eftertänksamhet.

Att lära sig sluta är därför nödvändigt. Tillsammans behöver vi vänja oss av med konstant sysselsättning, aktivitet och konsumtion.

I workshopen följer vi en noggrant strukturerad och lekfull metod där vi i grupp diskuterar sätt att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster.

Workshopen är ca 90 minuter lång, och alla är välkomna delta efter föranmälan.

Foto: Havremagasinet

Mer info:

> Frihetsformedlingen.se
> Havremagasinet.se

Tillsammans kan vi sluta

Som en del av kampanjen ”Tillsammans kan vi sluta!” håller Frihetsförvaltningen en workshop med samma titel i Jönköping, då förmedlingens nya Slutförvaltning presenterar en praktisk guide till konsten att sluta.
Idag har vi alla en skyldighet att ständigt börja om, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxten, liksom hastigheten. Detta beteende håller på att skapa en klimatkollaps, samtidigt som det hindrar samhället från att utvecklas i en en mer önskvärd riktning, mot mer omsorg, empati och eftertänksamhet.

Att lära sig att sluta är därför nödvändigt. Och genom att sluta tillsammans kan vi ta oss bort från kraven på obligatorisk anställning, tvångsmässig aktivitet och tanklös konsumtion.

Workshopen följer en noggrant strukturerad och lekfull form där vi utforskar metoder för att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster. Workshopen hålls den 3 september, är cirka 90 minuter lång och relaterar till permakulturprincip nummer sex “Skapa inget avfall”. Ingen föranmälan eller förberedelse behövs. Workshopen är en del av projektet ”Jorddyrkare” på Österängens konsthall.

För mer information, besök
> Jordyrkare på Österängens Konsthall

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance, som på olika sätt behandlade vattnets betydelse för liv på vår planet.


Lars Noväng, Envoyé för Fluidoria, presenterar the Liquid State | foto: Pia Ohlson

Jag var inbjuden i egenskap av Envoyé från the Liquid State of Fluidoria, för att både representera och presentera denna flytande stat. Jag hade också hedersuppdraget att inviga Fluidorias allra första konsulat i människans värld, samt glädjen att kunna bevilja formellt medflytandeskap till ett antal Fluidorianer som nu är redo att tala för de medflytande arter som saknar röst.


Etta Säfve & Jona Elfdahl, nyutnämnda konsuler, ansvariga för the Fluidorian Consulate på Gylleboverket

> The Liquid State of Fluidoria (website)
> Gylleboverket
> Event info

 

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och tar plats i Bodens stadskärna under två veckor.

“Utställningen uppmanar oss att fundera på vad arbete innebär idag och hur det relaterar till staden, samtiden och inte minst frihet. Vi blir varse hur de materiella förutsättningarna på en plats, tillsammans med kropparna som bebor den och arbetar i den, skapar både lokala och globala förbindelser över tid och rum. Liksom delarna i ett maskineri i ständig rörelse verkar allting hänga ihop.”

Medverkande: Fikret Atay, Kalle Brolin, Suzanne Ciani, Theresa Traore Dahlberg, Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng), Petra Hultman, Eyvind Johnson, Lennart Nilsson.

“Maskinerna är igång” pågår 18 februari – 6 mars 2022

> Digitalt konstnärssamtal med Frihetsförmedlingen
Utställningens producent Elias Kautsky och Havremagasinets chef Mariangela Méndez Prencke intervjuar Lars Noväng och John Huntington.

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har Elisabeth Kovtiak skrivit en artikel om den deltagande gruppens tankar och idéer, samt om grundandet av “The Ministry of Uncertainty” i Belarus.

”The Ministry of Uncertainty (“Ovisshetsministeriet”) är en alternativ organisation som replikerar vissa tekniska egenskaper hos ministerier, såsom webbplats, officiell agenda och grafisk profil. Varför? I grund och botten är detta vad medborgarna brukar möta när de intresserar sig för ett ministeriums verksamhet. Ministeriernas egentliga aktiviteter i Belarus är dock till stor del ogenomträngliga, dolda bakom byråkrati.
Till skillnad från dessa ”verkliga” ministerier främjar The Ministry of Uncertainty offentliga samtal som inte syftar till att komma fram till en viss lösning. Denna alternativa institution är därigenom både en kritik av passiviteten i ett uppblåst byråkratiskt system och av offentliga myndigheters ovilja att ta ansvar. En annan funktion hos The Ministry of Uncertainty är att skapa en mötesplats för medborgarna där de kan diskutera den otrygghet och ångest som döljer sig bakom samhällets fasad av säkerhet.” (översättn. LN)

De som deltog i workshopen och har skapat “the Ministry of Uncertainty” är:
Alina Dzeravianka, Elisabeth Kovtiak, Christin Wahlström Eriksson och Sophia Sadovskaya. Workshopen leddes av John Huntington och mig själv som en del av STATUS-projektet.
Logo design: Valentine Duduk

Läs hela artikeln av Elisabeth Kovtiak:
> Designing the Parallel Society in Belarus: Adressing the dichotomy of stability and uncertainty