Vågar vi bli mest innovativa?

Som en del i programmet för Region Skåne Innovation Week 2015 genomför Konversatoriet en serie samtal: i Kristianstad, Lund, Malmö och Höör.

Konversatoriernas gemensamma tema är: “Har vi modet att bli Europas mest innovativa region 2020?”

Klicka på länken för mer info:

> Läs mer

Rätt att bruka staden

Som en del av Framtidsveckan Sofielund arrangerar Konversatoriet ett maraton-samtal den 4–9 maj, i den tillfälliga lokalen “Makroskopet”.

Det blir vidöppna konversationer och vid sidan av de spännande gäster vi redan bjudit in hoppas vi att många andra intresserade deltagare ska ansluta sig!

> läs mer

Frihetsförmedlingen popup i Malmö

Som en del i en samtalsserie på Inkonst, “The New Avantgarde”, kommer begreppet “arbete” att behandlas tisdagen den 28 april, kl 16–21. 

Frihetsförmedlingen deltar i evenemanget med ett Pop Up-kontor, dit vi välkomnar den frihetssökande allmänheten i Malmö för att möta våra professionella frihetshandläggare.

> facebook event

Nytt frihetskontor på Galleri54

Tillsammans med konstnären John Huntington har jag glädjen att bjuda in publiken till Frihetsförmedlingens andra fysiska kontor som kommer att hålla öppet på Galleri54 i Göteborg den 23–35 januari.

Dit välkomnar vi alla frihetssökande och andra intresserade, som har möjlighet att träffa sin personliga frihetshandläggare och få sin frihetspotential utvärderad, upprätta en frigörelseplan eller bara diskutera fria val eller skillnaden mellan arbete och jobb.

> Galleri 54

Frihetsförmedlingen öppnar kontor på CirkulationsCentralen

Frihetsförmedlingens första fysiska kontor öppnar helgen den 21–22 november, på CirkulationsCentralen i Malmö.

Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet, med ett uppdrag at stärka den fria sektorn, motverka lönearbete och generellt öka friheten för alla individer och grupper i samhället. 

Frihetsförmedlingen är initierad av mig i samarbete med konstnären John Huntington och vi producerar detta första fysiska kontor i samverkan med en grupp ivriga och professionella frihetshandläggare. 

> Frihetsförmedlingen
> CirkulationsCentralen

Think Space Malmö

Recitation av det Kyrilliska alfabetet

Som sitt första NetEvent presenterar Plan3 Vassil Simittchiev’s performance “Recitation of the Cyrillic Alphabet”, som hölls framför Nationalbiblioteket i Sofia, Bulgarien, den 24 maj 1990.

Den 24 maj 2009 bjuder vi in till firande av det kyrilliska alfabetets dag, tillsammans med det Bulgariska folket, konstnären och Plan3 Network!

För mer information om denna och andra äldre nyheter och händelser, besök dessa arkiverade hemsidor:

> friendlydevelopment.org
> plan3studio.com