insp-kungsbacka2

Frihetsinspektion i Kungsbacka

Måndagen den 24 juni genomförde Frihetsförmedlingens tillsynsenhet en frihetsinspektion i Kungsbacka.

Våra inspektörer kontrollerade frihetsgraden i stadens centrala delar, både utomhus på allmänna platser och i ett stort köpcentrum, där de granskade i vilken omfattning konsumtionstvång och andra marknadslösningar riskerar att inskränka friheten för Kungsbackas invånare.

Foto: Otto Mogren

> Mer information om Frihetsförmedlingens inspektionsverksamhet
> Fler bilder (FB post)