framtidsveckan

Rätt att bruka staden

Som en del av Framtidsveckan Sofielund arrangerar Konversatoriet ett maraton-samtal den 4–9 maj, i den tillfälliga lokalen “Makroskopet”.

Det blir vidöppna konversationer och vid sidan av de spännande gäster vi redan bjudit in hoppas vi att många andra intresserade deltagare ska ansluta sig!

> läs mer