The Conversation as a Commons

Konversatoriet reser den 6–7 november till Bologna i Italien för att presentera vårt Conference Paper “The Conversation as Commons” på den första IASC Thematic Conference on the Urban Commons.

Naturligtvis hålls vår presentation som ett Konversatorium.

> läs mer