openfreedom

Open Freedom Lab

På temat “Tillsammans formar vi framtidens frihet” arrangerar Frihetsförmedlingen den 7-8 oktober en nationell träff på Österängens konsthall i Jönköping.

Under två dagar möts frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle.

Programmet innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.