Skåne Innovation Week 2015

Mätas eller mötas?

Konversatoriet medverkar i Folkbildarforums konferens “Mätas eller mötas” i Linköping 17–18 november.

Tillsammans med Per Johansson och Fredrik Björk kommer jag där att leda två olika Konversatorier på konferensens tema.

> mer info