afterlabour

After Labour

Tillsammans med konstnären John Huntington medverkar jag som Frihetsförmedlingen i utställningen After Labour på Kalmar Konstmuseum den 12 dec 2015 – 21 feb 2016 . I utställningen medverkar också den amerikanska konstnären Jenifer Lyn Morone.

Frihetsförmedlingen är inbjudna för att ge vår bild av den samtida relationen mellan arbete och värde i en kapitalistisk konsumtionsekonomi.

Under hela utställningsperioden är allmänheten välkommen till Frihetsförmedlingens kontor i utställningen för att söka frihet med hjälp av någon av våra handläggare.

> Kalmar Konstmuseum